• شهر: سنندج
  • منطقه: بلوار کردستان
  • آدرس: بلوار کردستان – نرسیده به پل مردوخ
  • تلفن تماس:
  • تلفن همراه:
  • مدیریت: جناب آقای رضایی
دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.